Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Olav Lorck Eidem 1901-1978
 
  Biografi/historikk: Født 12.03.1901, død 01.01.1978.

Virkested:
1932-0000: Oslo; Rådhusgaten 28
  Kilder: Kilde: Bonge, Susanne: Upublisert materiale (SFFR)
Upublisert amteriale i Preus museum (2012)
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Generell fotosamling, Oslo Bymuseum
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post