Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Det Norske Teatret ?
 
  Biografi/historikk: Det Norske Teatret er eit teater som spelar på nynorsk og norske målføre. Teatret ligg i Oslo og vart skipa den 22. november 1912 med Hulda Garborg som styreformann.

2. januar 1913 hadde teatret si første framsyning i Kristiansand før dei la ut på spelferd. 6. oktober 1913 hadde det si fyrste framsyning i Oslo. Det var Jeppe på Berget av Ludvig Holberg, omsett av Arne Garborg. Opninga skjedde med kong Håkon 7. til stades. Framsyningane etterpå var prega av teaterslag i gata utanfor teatret, der riksmålsungdomar prøvde å få stogga framsyningane. Noko det same hende i 1948, då teatret framførde Peer Gynt i nynorsk omsetjing og musikk av Harald Sæverud.

Dei fyrste åra heldt teatret hus i teatersalen hjå Bondeungdomslaget i Oslo, sidan flytte det til Stortingsgata 16. Der heldt det hus til det fekk eit nytt bygg i Kristian IVs gate i 1985.

(Kilde: Wikipedia 2010 / eldre fotoregister 1992-2004)
  Kilder: (Ingen kildeopplysninger registrert for denne Fotografen!)
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post