Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Det norske hageselskap ?
 
  Biografi/historikk: Det norske hageselskap, bedre kjent som Hageselskapet, er en landsomfattende, frittstående og ideell kultur- og miljøorganisasjon. Vårt formål er å fremme hageglede og hagekultur, landskapspleie og nærmiljøsaker til beste for det enkelte menneske, familien og samfunnet.

Informasjon og inspirasjon
Hageselskapets hovedoppgave er å spre informasjon og inspirasjon.
Det skjer blant annet gjennom tidsskriftet Norsk Hagetidend, bøker og hefter, internett, kåserier, demonstrasjoner og hagevandringer i hagelagene, artikler i aviser og andre media, programmer i radio og fjernsyn, studievirksomhet. reiser, faglig bistand til kommuner, boligbyggelag og andre.

For hageglede siden 1884
Det norske hageselskap ble etablert i 1884 under navnet Selskapet Havedyrkningens Venner. I 1939 ble navnet endret til Det norske hageselskap. Arbeidet i dag omfatter alt som har tilknytning til den grønne delen av våre omgivelser, for at det skal fungere visuelt, dyrkingsmessig og funksjonelt. Vår virksomhet finansieres gjennom medlemskontingent, salg av hagerelaterte bøker og produkter, og offentlige tilskudd og prosjektmidler.

(Kilde: Hageselskapets nettsider 2010 / eldre fotoregister 1992-2004)
  Kilder: (Ingen kildeopplysninger registrert for denne Fotografen!)
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post