Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Christiania Spigerverk ?
 
  Biografi/historikk: Christiania Spigerverk ble etablert i 1853. Industrigründeren Oluf Onsum kjøpte fallrettighetene til Lillo Gård. Den gamle gårdssagen på gården ble revet og erstattet av fabrikkbygninger til Spigerverket. De første årene importerte verket jern, men fra 1865 begynte man å bruke norsk skrapjern. I 1876 ble det reist en ny fabrikkbygning på vestsiden av Akerselva. Ikke lenge etter ble det behov for utvidelser sørover i Nydalen.

(Kilde: Wikipedia 2010 / eldre fotoregister 1992-2004)
  Kilder: (Ingen kildeopplysninger registrert for denne Fotografen!)
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post