Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Hol bygdearkiv ?
 
  Biografi/historikk: Hol bygdearkiv inneholder en omfattende fotosamling, gamle lydbånd, privatarkiv og det gamle kommunearkivet.

Dokumentarkiv
Flere frivillige organisasjoner og privatpersoner har gitt eller deponert sine private arkiver til Hol bygdearkiv. Her blir arkivene sortert og oppbevart på forsvarlig måte. I dette materialet finnes mye interessant kulturhistorie til bruk ved forskning, skriving av foreningshistorie og til bruk ved foreningsjubileum. Mange organisasjoner har sine gamle arkiver spredd rundt i mange private hjem. Vi anbefaler at de gamle arkivene som ikke lenger er i bruk blir gitt eller deponert til Hol bygdearkiv.

Fotosamlinger
I Hol kommune har det vært aktive fotografer i virksomhet fra fotografiets barndom og helt fram til i dag. I Hol bygdearkiv er mange av de originale fotografiene til Torbjørn A. Tragethon, Olav S. Reinton, Lars K. Ødegaard, Arne Grøvo, og Lars Bry oppbevart. Gjennom disse fotografenes virksomhet er hverdag og fest i kommunen festet til glassplater og filmruller. Dersom du er på jakt etter et bilde av familiegården eller en tidligere slektning er det stor sjanse for at vi har det! Hos oss får du bestilt bildekopier av god kvalitet.

(Kilde: Hol kommune, heimesider 2010)
  Kilder: (Ingen kildeopplysninger registrert for denne Fotografen!)
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post