Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Bernt Eide ?
 
  Biografi/historikk: Har fotografert mennesker i alle aldre, yrkesliv, sosiale situasjoner og problemer, helsevesen, aksjoner og demonstrasjoner. Fotografert i Norge, Kurdistan, Polen og Wales.

Virkested:
1979-0000: Oslo; Fossveien 24
  Kilder: Kilde: Norske fotosamlinger, 1989
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Det analoge fotoarkivet til Dag og Tid
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post