Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Waldemar Eide 1886-1963
 
  Biografi/historikk: Født 23.05.1886 - død 28.11.1963
Født i Stavanger. Sønn av Askild E. og Valborg Helgevold, g. 13.7.1912 m. Maria Andrea Jensen, 4 døtre. Utlært hos Norland, Stavanger, arbeidet hos Kørner s. st. og hos Selmer Norland i Bergen. Mange studiereiser, bl.a. til Dresden i 1907 og i 1909.Han hadde også diverse tillitsverv. Hadde en lang rekke utmerkelser, æresdiplomer og 1.premier ved fotografiutstillinger i inn- og utland. Studerte fotografi og malerkunst i Tyskland, malte også portretter og har vært representert på Vestlandsutstillingen. 5. juni 1906 startet han sammen med fotograf Johan Nyman Figved firmaet Figved & Eide i Østervaag nr. 9-11, Stavanger. I februar 1909 gikk Figved ut av firmaet og Eide drev det så videre i eget navn.. Han ble særlig kjent for sine landskapsbilder og kunstnerportretter. 1.11.1953 overlot han firmaet til Arne Kaada, som i 1967 gikk sammen med Harry Nor-Hansen og flyttet til Klubgaten. Fra 1974 gikk Nor-Hansen ut av firmaet igjen og Kaada fortsatte det alene. En tid etter overdragelsen fortsatte Eide som konsulent. I 1970 ble endel av hans gamle plater kopiert og utstilt.

Virkested:
1906-1911: Stavanger, Østervåg 9-11
1911-1917: Stavanger, Nygata 26
1917-1953: Stavanger, Kirkegata 1
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
Østfold fylkes billedarkiv, 1992
Norsk fotografisk tidsskrift 25(1936) : 5, s. 36-38 (50 år)
Norsk fotografisk tidsskrift 32(1946) : 4, s. 59 (60 år)
Norsk fotografisk tidsskrift 43(1957) : 2, s. 20 (utmerkelse FIAP)
Kamera 11(1959) : 4, s. 6-10
Norsk fotografisk tidsskrift 45(1959) : 8, s. 140-142 (intervju)
Norsk fagfoto 1(1964) : 1, s. 42 (nekrolog)
Erlandsen, Roger: Pas nu paa! Nu tar jeg fra hullet! 2000
Larsen, Peter og Sigrid Lien: Norsk fotohistorie, 2007
Upublisert materiale i Preus museum (2010)
 
Nasjonalitet: Norge
 
  Relaterte navn:
Figved & Eide
  Arkiv/samling:
     Teaterbilder fra Stavanger Faste Scene. (Antall: 1 stk.)
     Negativsamling eldre Stavanger-fotografer (BySt 1983/11)
     Harry Nor Hansens fotosamling
     Arkivet etter Waldemar Eide (SAS privatarkiv 1999/02: 1-61)
     Byarkivet i Stavanger, fotosamling
     Østfold fylkes bildearkiv, generell samling
     Byarkivet i Stavanger, Formannskapet
     Odd Noregers fotosamling
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post