Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Follo Museum / Follo historie og museumslag ?
 
  Biografi/historikk: Follo Museum er regionmuseum for Follokommunene, og museet har et gårdstun med hovedbygning fra Børsum fra 1747, en driftsbygning fra Skoklefall på Nesodden, stabbur og bryggerhus fra Frogn, en skolestue fra 1869 fra Ås, en husmannsplass fra Vestby, et blikkenslagerverksted fra Drøbak og skysstasjonen Korsegården fra 1730-tallet.

(Kilde: Follo museums nettsider 2010 / eldre fotoregister 1992-2004)
  Kilder: (Ingen kildeopplysninger registrert for denne Fotografen!)
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post