Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Akershusmuseet ?
 
  Biografi/historikk: Akershusmuseet har 15 konsoliderte avdelinger (se www.akersmus.no). Samlingene dekker er vidt spekter med hus og anlegg, arkivalier, innbo og redskaper fra akershusbygdene fra 1700-tallet og opp til nåtid, og dekker hele det sosiale spekteret. Samlingene inneholder også næringshistorie fra perioden. I tillegg finnes spesielle samlinger som kunstnermiljøene i Asker, tekniske anlegg som Tertitten og Fetsund Lenser, sagbruk og værvarslingsstasjonen på Gardermoen, samt et naturinfosenter. Akershusmuseet har en fotosamling, ca. 300.000 bilder, bestående både av eldre innsamlede fotografier og bilder fra museets egne dokumentasjonsoppgaver.

Akershusmuseet er regional ansvarsinstitusjon for fotobevaring i Akershus.

(Kilde: om Akershusmuseet, DigitaltMuseum 2010 / Akershusmuseets hjemmesider 2010)
  Kilder: (Ingen kildeopplysninger registrert for denne Fotografen!)
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post