Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Treschow-Fritzøe AS ?
 
  Biografi/historikk: Treschow-Fritzøe er blant de eldste og mest tradisjonsrike bedrifter i Norge. Familien Treschow har vært eiere siden 1835. Hovedengasjementet var den gang knyttet til jernverksdrift, skogsdrift og sagbruk. Dagens eier, Mille-Marie Treschow, tok over som eier i 1986, som 6. generasjon Treschow. Treschow-Fritzøe er i dag et konsern bestående av selskaper innen kjerneområdene steinindustri, byggevarehandel, eiendomsforvaltning og -utvikling samt skogsdrift og naturressurser. I tillegg har selskapet eierinteresser i andre industri- og servicevirksomheter.

Morselskapet holder til i Larvik. Hovedtyngden av konsernets øvrige virksomheter er beliggende i Larviks-området, men konsernet har også selskaper i andre deler av Norge.

(Kilde: Treschow-Fritzøe AS, nettsider 2010 / eldre fotoregister 1992-2004)
  Kilder: (Ingen kildeopplysninger registrert for denne Fotografen!)
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 




Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post