Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum ?
 
  Biografi/historikk: Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum er eit kulturhistorisk museum i Tyssedal og Odda i Hordaland fylke. Museet dokumenterer og formidlar industrihistoria til Odda og Tyssedal, og meir generelt historie knytt til elvar og vatn, vasskraftproduksjon, elektrisitet, kraftkrevjande industri og samfunnet rundt. Ein hovudattraksjon er kraftstasjonen Tysso I, teikna av arkitekten Thorvald Astrup (1876–1940) i seinhistorisk stil og reist i åra 1906–18. Stasjonen inneheld maskinar, installasjonar og kontrollrom som spenner over ei driftstid frå 1908 til det siste aggregatet vart slått av i 1989.

I AS Tyssefaldenes gamle administrasjonsbygning frå 1914 har museet i dag utstillingar, bibliotek, arkiv, foto- og lydsamling og filmsal der ein viser biletspela «Industrieventyret», «Borna på Bakke» og «Arven». Den faste utstillinga, «Det store spranget», handlar om den første industrialiseringsfasen i Odda.Til museumsanlegget høyrer også arbeidarbustadene i Folgefonngata 9, 11 og 13 i Odda sentrum.

(Kjelde: Wikipedia 2010 / eldre fotoregister 1992-2004)
  Kilder: (Ingen kildeopplysninger registrert for denne Fotografen!)
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post