Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Sparebank 1 SR-Bank ?
 
  Biografi/historikk: SpareBank 1 SR-Bank, tidligere Sparebanken Rogaland, er den største banken tilknyttet SpareBank 1 Gruppen. Banken har hovedkontor på Bjergsted i Stavanger. Banken består av 39 tidligere lokale sparebanker, og har røtter tilbake til 1839. SR-Bank har i dag over 54 kontorer i 34 kommuner, og nesten 1200 ansatte. Banken har virksomhet i Rogaland, Hordaland og Agder-fylkene. Per 31. desember 2008 hadde banken over 200.000 personkunder, over 7700 næringslivskunder og en forvaltningskapital på 126 milliarder kroner.

(Kilde: Wikipedia 2010 / eldre fotoregister 1992-2004)
  Kilder: (Ingen kildeopplysninger registrert for denne Fotografen!)
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post