Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Ann Christine Eek 1948-
 
  Biografi/historikk: Født 05.10.1948
Født i Falun i Sverige. Utdannet ved Kursverksamhetens Fotoskola i Stockholm 1968-71. Virksom i gruppen Saftra 1969-79 med reportasje-, illustrasjons- og dokumentarfotografi. Utga i 1974 "Arbeta - inte slita ut sig!", en bok om dobbeltarbeidende kvinner , i samarbeid med Kajsa Orlander og Ann Mårtens. Flyttet i 1979 til Norge. Siden 1982 fotograf ved Universitetets Etnografiske Museum, Oslo. Virksom som skribent og kritiker. Har fotografert fra forskjellige sosiale miljøer i Sverige og Norge. Opptatt av kvinnesak, for eksempel albanske kvinners forhold i Jugoslavia. Ellers fotografert i Norge, Frankrike, Italia, London, Sovjetunionen, Spania og Albania. Eek hadde i 1987 separatutstilling i Preus Fotomuseum, Horten.

Virkested:
1968-1980: Sverige
1980-0000: Oslo
  Kilder: Kilder

Fotografi 11(1978) : 3, s. 14-15, 24
Preus Fotomuseum. Catalogue August-September 1987
Norsk fotografisk tidsskrift 73(1987) : 4, s. 41
Fotografi 21(1988) : 7, s. 21-27
Norske fotosamlinger, 1989
Rådström, Anna: ""Från det personliga til det politiske til det levande"" Ann Christine Eeks utveckling som fotograf under 1970-1980-talen. Umeå 1990
Norsk fotografisk tidsskrift 81(1995) : 5, s. 22-24
Fotografi 27(2004) : 7, s. 52-59
 
Nasjonalitet: Sverige, Norge,
 
 
  Arkiv/samling:
Papirarkiv fra Eek, Ann Christine (1948- )
     Etnografisk museums fotosamling
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post