Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Tide (Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap) ?
 
  Biografi/historikk: HSD ASA (Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap) var et tidligere transportkonsern med hovedkontor i Bergen. I 2006 fusjonerte HSD med Gaia Trafikk og dannet transportselskapet Tide.

(Kilde: Wikipedia 2010 / eldre fotoregister 1992-2004)
  Kilder: (Ingen kildeopplysninger registrert for denne Fotografen!)
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post