Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Hardanger og Voss museum, Hardanger fartøyvernsenter ?
 
  Biografi/historikk: Stiftinga Hardanger Fartøyvernsenter (HFS) vart etablert i 1984. HFS er ei næringsdrivande stifting som utførar eit breitt spekter av tenester innan fartøyvern, nybygging og restaurering av klinkbygde småbåtar, attføring av vanskelegstilt ungdom, lærlingetilbod, museumsverksemd, leirskule og reiseliv. HFS er eitt av tre nasjonale fartøyvernsenter utpeikt av Riksantikvaren, og godkjent av staten som offentleg barnevernsinstitusjon. HFS eig og driv hardangerjakta Mathilde, motoryachten Faun og kutter Vikingen. Senteret er lokalisert i Norheimsund, Hordaland fylke.

(Kilde: Hardanger fartøyvernsenter, nettsider 2010 / eldre fotoregister 1992-2004)
  Kilder: (Ingen kildeopplysninger registrert for denne Fotografen!)
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post