Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Museum Vest, Norges Fiskerimuseum ?
 
  Biografi/historikk: Norges Fiskerimuseum har sine utstillinger i Bergens fiskerihavn på Bontelabo, helt ytterst i Vågen. Her presenteres historien til den norske fiskerinæringen med hovedfokus på de siste 150 årene. Utstillingene gir et innblikk i utviklingen av næringen, med særlig vekt på teknologi og økonomisk betydning. Museet har en stor samling av båtmodeller og redskaper, samt en stor arkivsamling med bøker og bilder som er tilgjengelig på forespørsel.

Museet tar også for seg dagens fiskeri- og havbruksnæring og legger opp til en diskusjon omkring ressursforvaltning og Norges rolle som fiskeri-stormakt.

(Kilde: eldre fotoregister 1992-2004 / Norges Fiskerimuseums nettsider 2010)
  Kilder: (Ingen kildeopplysninger registrert for denne Fotografen!)
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post