Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Anders Mathias Andersen 1882 - 1962
 
  Biografi/historikk: Født på Vikbakken, Fuglestrand i Elsfjord, Vefsn i Nordland i 1882. Han gikk i fotograflære hos Simon Engen i Trondheim og etablerte seg deretter på Hemnes. I 1916 flyttet han til Nesna hvor han året før i perioder hadde drevet som fotograf. Her etablerte han seg med eget atelier. Han hadde mye fotografering for lærerskolen som ble opprettet på Nesna i 1918. Like før 1930 overtok han forretningsgården til M.B. Hansen og startet som kolonialkjøpmann. Etter 1932 drev han ikke som fagfotograf, men fortsatte å fotografere motiver til prospektkort som ble solgt i i forretningen. Under krigen drev han en del med passbildefotografering. Han tok også imot filmer for fremkalling og kopiering.

Virkesteder:
1915-1932: Nesna.
0000-1915: Hemnes
  Kilder: Kilder: Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Åsvang, Arnt O.: Eldre fotografer på Helgeland, 1983
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post