Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Ernst Eckhoff 1862-1918
 
  Biografi/historikk: Født 17.05.1862 - død 29.04.1918
Sønn av prest Ernst Fredrik (Fritz) E. (1823-96) og Hedevig Susanne Christiane E. (1830-1905). Født døv, døde ved en ulykke. Trykt firmanavn kjennes ikke, han brukte et rundt gummistempel med "Ernst Eckhoff, Bergen". Var en dyktig fotograf, mange av hans bilder fra Ulvik finnes der.

Virkested:
1901-1903: Bergen
1903 ca-1918: Ulvik
1896: Norheimsund
  Kilder: Kilde:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Hordaland 28.06.1990
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Fotografier etter Ernst Eckhoff
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post