Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Christiane Marie Eckhoff 1865-1931
 
  Biografi/historikk: Født 13.08.1865 - 07.01.1931
Født i Stavanger, d. i Oslo. Datter av overlærer Wilhelm Andreas E. (1832-1912) og Ingeborg Laura Sophie Breien (1822-1916). Ansatt som retusjør hos Forsberg, Kristiansand 1889, startet i 1890-årene en fotografisk forretning på Kongsberg sammen med frk. Bay. Opphørte som fotograf før 1900, tok så eksamen på Handelsgymnasiet og hadde deretter kontorposter. Firmaet ble i 1900 solgt til Jenny Arnesen, som igjen solgte det til Marie Larsen i 1916.

Virkested:
1890-1900: Kongsberg
  Kilder: Kilde: Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
 
Nasjonalitet: Norge
 
  Relaterte navn:
Bay & Eckhoff
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post