Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Agnete Brun ?
 
  Biografi/historikk: Datter av pressefotograf Johan Brun. Hun er utdannet ved Norsk pressefotografskole i Fredrikstad (1989-91) og ble etter noen Śr som frilansfotograf fast ansatt i Dagbladet i 1999. Hun mottok fotografiprisen i 2001.

Virkesteder:

1991-0000: Oslo
  Kilder: Kilder:

Norsk fotografisk tidsskrift 87(2001) : 2, s. 36-37
Fotografi 34(2001) : 1, s. 10
Fotografi 41(2008) : 7, s. 12-19
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post