Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Rune Lislerud 1950(?)-1998
 
  Biografi/historikk: Død 06.10.1998. Utdannet psykolog. Lislerud var med på å starte bildebyrået Samfoto i 1976 og arbeidet som fotograf hos byrået frem til han ble syk.

Virkesteder:

1976-1997: Oslo
  Kilder: Kilder:

Norsk fotografisk tidsskrift 84(1998) : 5, s. 41 (nekrolog)
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post