Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Sør-Troms Museum, Trondarnes distriktsmuseum ?
 
  Biografi/historikk: Trondarnes Distriktsmuseum er regionmuseum for kommunene Harstad, Bjarkøy, Kvæfjord og Skånland. Det ble etablert i 1989 og etablerte, medfinansierte og bygde i 1997 Trondenes Historiske Senter. Trondarnes Distriktsmuseum har åtte ansatte og ledes av Ole J. Furset.

Museet har nærmere 12 000 registrerte gjenstander og hele 37 000 fotografier. Vel 19 000 av disse er digitalisert og er tilgjengelige og søkbare på museets hjemmesider.

(Kilde: Wikipedia 2010)
  Kilder: (Ingen kildeopplysninger registrert for denne Fotografen!)
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post