Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Wilhelm Piro 1909-2003
 
  Biografi/historikk: Født i Kristiania i 1909, død samme sted 08.08.2003. Aktivt medlem i Oslo Kamera Klubb fra 1923 til 1940. Utdannet ved Ecole des Arts & Metiers i Paris (1929) og Bayerische Lehranstalt für Lichtbilder i München (1930-1932). Han kom tilbake til Oslo i 1932 og begynte å arbeide som frilansfotograf og filmfotograf. Han startet sitt eget filmselskap Piro-Film. I 1934 ble han filmsjef for Kamera Film (Columbia Pictures, Norge) og arbeidet her til han gikk av med pensjon. Under krigen var han engasjert som fotograf av Hjemmefrontens sentralledelse og måtte flykte til Sverige hvor han fortsatte sitt arbeid for Den norske Legasjon. Piros viktigste fotografiske periode regnes til årene 1929-1934 og hans arbeider representerer noe av det ypperste innen stilretningen Ny saklighet i Norge.

Virkesteder:

1929-1932: Paris og München
1932-0000: Oslo
  Kilder: Kilder:

Mortensen, Rolf: Bildet lever. 1946
Fotografi 27(1994) : 6, s. 26-29
Objektivet (1996) : 2, s. 8-19
Kamera (1997) : 1, s. 14-15
Svinningen, Tone. Forenkler vi våre motiver for meget? Hovedfagsoppgave, Universitetet i Oslo 1999. Også utg. som.: Bildet lever! 8 (2002)
Gange, Eva Klerck. I kontakt med internasjonale strømninger. Jubileumsutstillingene Wilhelm Piro og John O. Riise. [Katalog]. Oslo, Fotogalleriet 1994.
Erlandsen, Roger: Pas nu paa! Nu tar jeg fra Hullet! 2000
Aftenposten 15.08.2003 (nekrolog)
Aftenposten 21.08.2003 (nekrolog)
Larsen, Peter og Sigrid Lien: Norsk fotohistorie, 2007
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post