Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Nordlys (avis) ?
 
  Biografi/historikk: Dagsavisa Nordlys utgis i Tromsø, og er en del av mediekonsernet A-pressen.

«Nordlys» er Nord-Norges desidert største avis, og etterstreber et landsdelsperspektiv. Avisen er ofte arena for Nord-Norges viktigste politiske debatter, og omtaler seg selv som «Landsdelsavisa i nord». Men Nordlys har også oppgave som lokal- og regionavis, og kjernedekningsområdet er Troms og Svalbard.

(Kilde: eldre fotoregister 1992-2004 / Wikipedia 2010)
  Kilder: (Ingen kildeopplysninger registrert for denne Fotografen!)
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post