Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Tilrem markedsplass ?
 
  Biografi/historikk: Stiftelsen Tilrem Markedsplass ble stiftet 25.1.1997. Bakgrunnen for stiftelsen var ønsket fra Lorentz Tilrum om å ta vare på de gamle tingene som er i bruk nr. 1 (i «Gårn» på Tilrem). Det er mange ting her som er flere hundre år gammelt.

Grunnlaget for hele dette arbeidet ble nok til da Jarle Johansen åpnet en gammel kiste i sitt barndomsheim i «Myrån» på Tilrem. Innholdet var ca. 500 brev og en del bilder som ikke før var kjent. De eldste brevene og bildene var fra 1800-tallet.
Nå eier/disponerer Stiftelsen følgende:
Edvard-Hansåstuå, tømmerbygning fra 1850
Bernt-Huset, tømmerbygning fra 1886
Haldor-Stuå, tømmerbygning fra 1843 og Haldor-bua (bordsjå), martnansbod
Eriksen-Huset, tømmerbygning, antagelig fra 1700-tallet
Utedo tre-seter flyttet fra Eriksen-eiendommen til Tilremsyn
Arrest, tømmerbygning, meget gammel
Fiat Traktor

(Kilde: Stiftelsen Tilrem markedsplass, hjemmesider 2010)
  Kilder: (Ingen kildeopplysninger registrert for denne Fotografen!)
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post