Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
H. Carlsen ?
 
  Biografi/historikk: Fotografatelier i Hønefos avertert i Tidens Tegn 10.12.1912. I 1919 ble firmaet overtatt av Bertha Hognestad og Jenny Nilsen. Ca. 7.000 glassplater i Buskerud Fylkesfoto.

Virkesteder:
1894: Jevnaker
1894-1919 ca: Hønefoss
  Kilder: Kilde:
Skjema Buskerud Fylkesfoto 1995
Østfold fylkes billedarkiv, 1992
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
Fotoarkivet etter H. Carlsen
     Fotosamling ved Buskerud fylkesfotoarkiv
     Ringerike kommunes billedsamling
     Østfold fylkes bildearkiv, generell samling
     H. Eeg-Henriksens fotosamling
     Nordlandsmuseets fotosamling
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post