Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Teigen fotoatelier ?
 
  Biografi/historikk: Ved Olaf Værings død i 1906 arvet datteren Ragnhild firmaet, men Ragnvald V. hadde allerede overtatt ledelsen, og ble hennes medarbeider. Hun gikk ut av firmaet da hun giftet seg med Teigen i 1907, ektefellen kom inn i hennes sted og drev det sammen med Væring til 1936. P. g. a. dårlig samarbeid gikk han da ut og startet sitt eget firma i Karl Joh. gt. 27. I 1939 flyttet han til nye lokaler i Kunstindustrimuseet, St.Olavsgate 1. Året før ble svigersønnen Gotfred Hansen (28.9.1911-) gift med Marit Teigen, medarbeider og tok familienavnet Teigen, og fra 1948 begynte dattersønnen Truls (28.4.1933-) i firmaet. De overtok det da Karl Teigen døde i 1969. Firmaets viktigste arbeidsfelt har vært kunst- og museumsfotografering samt illustrasjoner til vitenskapelige avhandlinger.
  Kilder: Kilder:
Eldre fotoregister 1992-2004, om fotograf Karl Teigen
Riksarkivet, informasjon om arkiv 2009
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
Fotoarkivet etter Teigens Fotoatelier
     Fotosamling ved Ovnsmuseet Bærums Verk
     Norsk Arkitekturmuseums billedarkiv
     Myntkabinettet, fotosamlingen
     Kunstindustrimuseet i Oslo, fotosamling
     Arkivet etter Torolf Prytz (gullsmedfirmaet Tostrup) (PA-0249)
     Drammens Museums fotosamling
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post