Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Jevnaker historielag ?
 
  Biografi/historikk: Historielaget arbeider med å styrke interessen for bygdas kultur, samle inn og arkivere skriftlige kilder om bygda, og å registrere og verne andre materielle kulturverdier. Laget arrangerer turer og andre aktiviteter, og har fast møtelokale i Drengestua på Jevnaker prestegård.

(Kilde: kulturnett.no 2009)
  Kilder: (Ingen kildeopplysninger registrert for denne Fotografen!)
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post