Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Randsfjordmuseene, Hadeland folkemuseum ?
 
  Biografi/historikk: Hadeland folkemuseum ble stiftet i 1913. Bygningene i friluftsmuseet er i hovedsak fra 17- og 1800-tallet, tematisk og tidsriktig innredet. I 2005 åpnet tre faste utstillinger fra 1950 og -60 årene i Tingelstadbygningen. Tett ved ligger Tingelsted gamle kirke. Kirken er datert til ca. 1220 og har originalt interiør fra 1500-tallet. I museets administrasjonsbygg er det museumsbutikk, utstillinger og dokumentasjonssenter. Senteret har gode fasiliteter for arkiv, bibliotek og foto. Museet har skoletjeneste og tilbyr omvisninger for grupper. I sommerhalvåret arrangeres temadager for hele familien.

Randsfjordmuseene AS er en felles administrativ enhet for Kittilbu Utmarksmuseum, Lands Museum og Hadeland Folkemuseum. Hadeland Folkemuseum og Lands Museum ble konsolidert i 2004, mens Kittilbu Utmarksmuseum i Gausdal kom med i 2006.

(Kilde: Randsfjordmuseenes nettsider 2009)
  Kilder: (Ingen kildeopplysninger registrert for denne Fotografen!)
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post