Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Jan Alfred Løtvedt 1931-2008
 
  Biografi/historikk: Født 30.04.1931 i Bergen
Overtok i 1968 "Atelier Ellen", Torvet 13 Bergen, som hans far, fotograf Lars Løtvedt, hadde overtatt etter Eckroll Stamsvig i 1930.

Virkesteder:
1968-0000: Bergen
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer. Bergen 1980.
Norsk fotografisk tidsskrift 67(1981) : 2 s. 31 (50 år)
Fotografi 41(2008) : 7, s. 50 (nekrolog)
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post