Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Ole J Andreassen 1926-
 
  Biografi/historikk: Født 11.04.1926 i Håkvik. Var noen år til sjøss. Han drev her også å fotograferte skip og håndkolorerte egne og andres fotografier. Fra ca. 1954 gikk han i lære hos fotograf Leif M. Lind i Narvik. Han gikk Dansk Fotografisk fagskole i Århus og avla svenneprøve her 31.03.1958. Fikk svennebrev 30.11.1959. Håndverksbrev fikk han 24.05.1960. Mesterbrev i 1987. I 1960 etablerte eget portrettatelier på Ankenesstrand i tidligere Ankenes kommune, nå innlemmet i Narvik. Firmaet ble avviklet i 1993.

Virkested:
1954-1993: Narvik, Ankenesstrand
  Kilder: Kilder:
Norsk fagfoto 14(1977) : 6, s. 186-189
Harnang, Harald. Fotografer i Narvik opp gjennom tidende. Upublisert manuskript i Preus museum (2010)
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post