Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Joseph Bakken 1899-1990
 
  Biografi/historikk: Amatørfotograf

Virkested: Tufsingdalen 1920-1940
  Kilder: Kilde:
Nordøsterdalsmuseets nettsider (2011)
 
Nasjonalitet:
 
 
  Arkiv/samling:
Fotografier etter Joseph Bakken
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post