Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Tore Wold-Anthonsen ?
 
  Biografi/historikk: Wold-Anthonsen har i 10 år (1976) drevet som selvstendig fotograf i Oslo. Han ble valgt til oldermann i Oslo fotograflaug i 1974. I 1976 fikk han Oslo kommunes Fag- og håndverkstipend.

Virkested:
1966 ca.-0000: Oslo
  Kilder: Kilder:
Norsk fagfoto 13(1976) : 7/8, s. 213
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post