Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Rigmor Dahl Delphin 1908-1993
 
  Biografi/historikk: Født 09.10.1908, død 28.00.1993.
Gift med Arne Delphin. Stud. 1927, elev hos Rude. I Pressefotografenes Klubb står hun oppført som medlem nr. 1. Fotograf i ukebladet Alle Kvinner. Hun syklet rundt i Oslos gater med sitt kamera i de begivenhetsrike ukene 5. mai - 7. juni 1945. På kloss hold, med et følsomt og skarpt blikk fanget hun opp mennesker og opptrinn, uro og forventning, spenning og lettelse, nærhet, åpenhet. Mest av alt fanget hun opp gleden, kraften og de feststemte øyeblikkene. Enkelte av bildene ble benyttet i sin tid, men det aller meste ble liggende gjemt og glemt i en kasse på loftet i Gyldendal Norsk Forlag, som var utgiver av Alle Kvinner. Bildene kom ved en tilfeldighet for dagen, og ble utgangspunkt for Yngvar Ustvedts bok Frigjøringen i bilder. I følge John Dahl hadde hun også tallrike reportasjeoppdrag for Gyldendals bildeblad "Bilder", som kom ut i 1939-40 og 1945-48. Hun var også medlem av Oslo Kamera Klubb og en aktiv konkurransefotograf.
Samling av ca. 2000 negativer fra Delphin i Gyldendal forlag, senere (2005) overført til Oslo Museum. Samlingen er ordnet etter Delphins egen systematisering.

Virkested:
1945: Oslo
1950: Oslo
  Kilder: Kilder:

Mortensen, Rolf: Bildet lever. 1946
Bonge, Susanne: Upublisert materiale (SFFR)
Fotografi 22(1989) : 2, s. 77
Ustvedt, Yngvar: Frigjøringen i bilder, 1995
Dahl, John: Slektning og tidligere bibliotekar ved Universitetsbiblioteket i Oslo
Svinningen, Tone. Forenkler vi våre motiver for meget? Bildet lever! 8 (2002)
Larsen, Peter og Sigrid Lien: Norsk fotohistorie, 2007
Upublisert materiale i Preus museum (2010)
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
Rigmor Dahl Delphins arkiv (Antall: ca. 8000)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post