Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Kristine Bryn Deinboll 1887-1965
 
  Biografi/historikk: Født 25.10.1887 - død 1965
Født i Selbo. Datter av sokneprest Peter Vogelius Bugge D. (1847-) og El(l)en Sofie Bryn (1850-92). Utdannet tegner, utlært fotograf hos hoff-fotograf Anderson 1909, deretter assistent hos ham og andre i Christiania og Drammen, egen forretning på Jaren fra 1927. Arvingene ga hele hennes fotoarkiv på 8-10.000 fotografier til Gran kommune i 1978. Gran kommune og Hadeland Folkemuseum skal disponere den store samlingen. Æresmedlem i Hedmark og Oppland Fotograflaug.

Virkested:
1927-0000: Jaren (Brandbu)
1927: Drammen
1909-0000: Oslo
  Kilder: Kilde:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
Samhold/Velgeren 03.10.1978
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
Fotoarkivet etter Kristine Bryn Deinboll
     Generell fotosamling, Oslo Bymuseum
     Grane kommunes fotosamling
     Hadeland Folkemuseums fotosamling
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post