Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Thomas Blehr 1875-1949
 
  Biografi/historikk: Grosserer Thomas Blehr var en dyktig fotograf som eksperimenterte med de nye prosessene omkring 1900, og hadde kontakt med Royal Photographic Society. Blehr var den siste formann i foreningen "AmatÝr-Fotografen". Foreningen var virksom fra 1888 til 1907.
  Kilder: Kilder:

Mortensen, Rolf: Bildet lever. 1946.
Preus museum (2009)
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
Fotoarkiv etter Blehr, Thomas (1875-1949)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post