Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Bergens sjøfartsmuseum ?
 
  Biografi/historikk: I tillegg til innsamling og utstilling, er forskning og formidling svært viktige sider ved Bergens Sjøfartsmuseums virksomhet. Museet utgir Sjøfartshistorisk årbok, og bidrar i tillegg i andre publikasjoner. Museet har forvaltningsansvar for marine kulturminner innenfor Hordaland, Sogn og Fjordane og Sunnmøre.

(Kilde: museets nettsider, 2009)
  Kilder: (Ingen kildeopplysninger registrert for denne Fotografen!)
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post