Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Arne Hverven 1909-1983
 
  Biografi/historikk: Født 08.02.1909, død 05.10.1983. Amatørfotograf og filmfotograf med reiser i Afrika og i Østen på 1950-tallet. Disponent i Fotohuset, Oslo, 1937-1968. Aktivt medlem av Oslo Kamera Klubb i nærmere 30 år. Han var redaktør av Norsk fagfoto i 10 år fra 1968.
  Kilder: Kilder:

Mortensen, Rolf: Bildet lever. 1946
Kamera 15(1963) : 5, s. 10-25
Norsk fagfoto 6(1969) : 1, s. 22-27
Objektivet 13(1969) : 1, s. 32 (60 år)
Norsk fotografisk tidsskrift 69(1983) : 4, s. 43 (nekrolog)
Objektivet 28(1984) : 1/2, s. 2 (nekrolog)
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post