Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
J. David ?
 
  Biografi/historikk: Omreisende fransk fotograf. Reiste i store deler av Norge og fotograferte skoleklasser. Fotograferingen og fremkallingen foregikk her i landet, mens kopieringen ble utført i Paris. På den måten kunne han lage meget billige kopier, og var derfor en ubehagelig konkurrent for de norske fotografene. En rekke klassebilder fra forskjellige skoler i 1890-årene finnes i UBBs.

Virkested:
1890-1900: Norge
  Kilder: Kilde:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Haug, Mostue, Ødegaard: Hamarboka - En byhistorie i bilder (1982)
 
Nasjonalitet:
 
 
  Arkiv/samling:
     Fylkeskonservatoren i Hordaland, Institusjonssamling
     Generell fotosamling, Oslo Bymuseum
     Hedmarksmuseet og Domkirkeodden, uregistrert materiale
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post