Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Olaf Gustav Amundsen 1862-1929
 
  Biografi/historikk: Teknisk konsulent ved Med. dept., ingeniør. Fotograferte bl. a. på Rønvik Asyl, Bodø før 1910. Endel kopier av hans plater kan muligens finnes blant utredninger i departementets arkiver, men hvor selve platene er havnet har en ikke greid å få rede på. Muligens er de blitt tatt vare på av hans sønn, Otto Delphin A., som også var en habil fotograf, men som imidlertid døde i 1960-årene, og hans mange interessante fotografier har det også vært umulig å oppspore.

Virkested:
0000-1910: Bodø
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Upublisert materiale i Preus museum (2012)
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post