Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Henriksen & Steen (1922-1964) ?
 
  Biografi/historikk: Fotograffirmaet Henriksen & Steen ble stiftet tidlig på 1920-tallet av fotograf Hans Henriksen og en hr. Steen. Sistnevnte trådte ut av firmaet i 1924 samtidig som Thor Steensen begynte. Da Henriksen flytter til Stavanger rundt 1929, overtar Steensen firmaet alene. Etter hans død i 1971, overtok døtrene Helga og Ingeborg firmaet.

En av Henriksen & Steens spesialiteter var fra første stund reportasjefotografering i Oslodisktriktet. Firmaet ble mye benyttet av Aftenposten og av andre presseorganer, av forlag, rederier og andre forretningsforetagender. Før NTBs bildeavdeling ble opprettet var firmaet så og si enerådende som leverandør av reportasjefotografier. Ettersom konkurransen på dette feltet ble større og større i tiden etter annen verdenskrig, ble denne avdelingen av firmaet nedlagt ca. 1964. Fotoarkivet fra denne delen av driften ble i 1977 kjøpt av J. W. Cappelens Forlag A/S.
  Kilder: Kilder:
Cappelens papirer vedrørende overtakelse av bildearkivet etter firmaet Henriksen og Steen
Fotografregisteret: Hans Henriksen
Svinningen, Tone: Forenkler vi våre motiver for meget? Bildet lever! nr. 8, NFHF Oslo 2002
 
Nasjonalitet: Norge
 
  Relaterte navn:
Thor Steensen
  Arkiv/samling:
Bildearkivet etter J.W. Cappelens forlag
Fotoarkivet etter Henriksen & Steen
     Fotograf Henriksen & Steen (Norsk Maritimt Museum)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post