Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Peder Eeg ?
 
  Biografi/historikk: Peder Eeg var kjøpmann i Stavanger og tilhørte "den gamle garde" i Stavanger Turistforening. Han fotograferte mye på turistforeningens turer og bidrog med illustrasjoner til turistforeningens årbøker mellom 1912 og 1932.

Virkested:
Stavanger
  Kilder: Kilde:
Fotonettverk Rogaland (nettsted 2008)
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
Fotografier etter Peder Eeg (BySt 1994/18)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post