Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Albinus Bye 1862-1939
 
  Biografi/historikk: Albinus Bye var født i Skogn (Levanger) i 1862 og døde i Sande i Vestfold i 1939. Skal ha fotografert både i Trøndelag og i Vestfold. Han arbeidet på Sande Paper Mill, Sande i Vestfold. I flg. Sande historielag ble hans arkiv kassert i 1950 årene. Det finnes en del fotografier rundt om på gårdene i Sand.
  Kilder: Kilde:
Upublisert materiale i Preus museum
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post