Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design ?
 
  Biografi/historikk: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design ble etablert 1. juli 2003 og består av tidligere Arkitekturmuseet, Kunstindustrimuseet, Museet for samtidskunst, Nasjonalgalleriet og Riksutstillinger.

Målet for det nye museet skal være "å heve kunnskapen om og engasjementet for billedkunst, arkitektur, kunsthåndverk og design, utvikle den kritiske sansen, stimulere til ny erkjenning, skape økt historisk bevissthet og toleranse for mangfold."

Museet viser en rekke utstillinger med presentasjon av norsk og utenlandsk kunst, arkitektur og design, både i museumsbyggene i Oslo og i landet forøvrig gjennom et landsdekkende program. Basisutstillinger med verk fra museets egne samlinger blir vist i Kunstindustrimuseet, Museet for samtidskunst, Nasjonalgalleriet og Nasjonalmuseet - Arkitektur.

(Kilde: Nasjonalmuseets hjemmesider 2010)
  Kilder: (Ingen kildeopplysninger registrert for denne Fotografen!)
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post