Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Hydro ?
 
  Biografi/historikk: Norsk Hydro, eller Norsk Hydro-Elektrisk KvŠlstoffaktieselskap, ble stiftet i 1905. Da hadde firmaets grunnlegger, Sam Eyde, foretatt sonderinger og oppkj°p siden 1902 med tanke pň ň utnytte vannkraften til en ny elektrokjemisk industri.

(Kilde: 80 millioner bilder Norsk kulturhistorisk fotografi 1855-2005, Oslo 2008)

I 2007 ble Norsk Hydro fusjonert med Statoil.
  Kilder: (Ingen kildeopplysninger registrert for denne Fotografen!)
 
Nasjonalitet:
 
 
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post