Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Anne-Lise Reinsfelt 1949-0000
 
  Biografi/historikk: Fagfotograf med læretid i Kerteminde, Danmark, 1966-1970. Arbeidet deretter som portrettfotograf i Odense og pressefotograf i Fyn Stiftstiende i to og et halvt år. I 1973 reiste hun til Grønland og arbeidet der som fotograf i to år. Hun kom deretter tilbake til Norge og var ansatt i fotoforretning på Mysen fra midten av 1970-tallet. I 1981 ble hun ansatt som fotograf på Norsk Folkemuseum hvor hun arbeidet frem til 2013.

Virkesteder:
1966-1970: Danmark, Kerteminde
1970-1973: Danmark, Odense
1973-1975: Grønland
1975-1981: Østfold, Mysen
1981-2013: Oslo, Norsk Folkemuseum
  Kilder: Kilder:

Upublisert materiale i Preus museum (2013)
 
Nasjonalitet: Norge, Danmark,
 
 
  Arkiv/samling:
Norsk i går, i dag, i morgen? (Fotograf for "Dokumentasjon i opprinnelseslandene" og "Dokumentasjon på Grønland".)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post