Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Harald Renbjør 1889-1956
 
  Biografi/historikk: Død 23.02. 1956. Gikk i Trondheim i lære hos Fallan, Engen og Røske. Studerte også hos J.M. Eder i Wien. Han var hospitant på kjemilinjen ved NTH hvor han også arbeidet. Han var ansatt som dosent ved Landbrukshøgskolen på Ås. Etter krigen startet han hjemme i Levanger et fargeframkallingslaboratorium sammen med sin sønn Leif. Alt på jubileumsutstillingen i 1914 viste han en serie fargefotografier. Medlem av Norges fotografforbund siden 1933
  Kilder: Kilder:
Norsk fotografiske tidsskrift 42(1956) : 4, s. 58-59 (nekrolog)
Torske, Nils: "- og det ble farger -". Levanger 2003
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
Renbjørsamlingen
     Fotografier etter H. Renbjør (ved fagenhet for samisk etnografi)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post