Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Ragge Strand 1928-2008
 
  Biografi/historikk: Ragge Strand er født på Madagaskar 06.06.1928. 6 år gammel kom han til Stavanger hvor han vokste opp. Han døde 13.02.2008. Han begynte i lære hos Svein A. Sturlason i 1945 og ble ansatt som pressefotograf i Sturlason pressebyrå i 1949. Svennebrev tok han i1951 hos sin bror fotograf Hans Strand på Kongsberg. B-fotograf ved forskjellige norske filmselskaper, 1953-1954. Han var tilknyttet Billedbladet Nå, 1954-1958, og startet deretter egen virksomhet i Vibesgate i Oslo. I 1963 gikk han i kompaniskap med fotograf Per Alfsen. Ragge Strand hadde utstilling i Preus Fotomuseum, Horten, i 1979.

Virkesteder:

1963-2006: Oslo, Oscarsgate 42
1959-1963: Oslo, Vibesgate
  Kilder: Kilder:

Norsk fagfoto 11(1974) : 7/8, s. 246-249.
Preus Fotomuseum. Catalogue, 1979.
Norsk fagfoto 16(1979) : 4, s. 12-15
Fotografi 13(1980) : 1, s. 38-41
Fotografi 41(2008) : 2, s. 52-53 (nekrolog)
 
Nasjonalitet: Norge
 
  Relaterte navn:
Ragge Strand og Per Alfsen, Reklamefotografer A/S
  Arkiv/samling:
Fotoarkivet etter Billedbladet NÅ (PA-797)
Arkivet etter Ragge Strand/Per Alfsen, reklamefotografer AS (PA-1412)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post