Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Ragnar Mørk 1906-2002
 
  Biografi/historikk: Utdannet farmasøyt. På 1920-tallet dro han på hvalfangst til Rosshavet og solgte senere bilder han hadde tatt til ukepressen. Mørk var blant de mest premierte fotografene i Oslo Kamera Klubb på 1930- og 40-tallet. Han var også formann i klubben fra 1939-1941. Mørk var særlig opptatt av landskapsfotografi, men også arkitektur og portretter var blant hans motivområder. Stilmessig var han en generalist som beveget seg fra det utpreget romantiske via det dokumentariske til det modernistiske. I 1931 var Mørk med på å starte Oslo Kajakklubb og var i mange år en ivrig padler.
  Kilder: Kilder:

Mortensen, Rolf: Bildet lever.1946
Objektivet 8(1964) : 2, s. 4
Objektivet (1996) : 3, s. 14-24
Svinningen, Tone. Forenkler vi våre motiver for meget? Bildet lever! 8 (2002)
Mørk, Unni. Bidevind : Ragnar Mørks liv og virke (2006)
80 millioner bilder - Norsk kulturhistorisk fotografi 1855-2005 (2008)
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Organisasjonsarkiv fra Oslo Kamera Klubb(1931- )
     Arkivet etter Ragnar Mørk
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post