Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Norsk Telemuseum ?
 
  Biografi/historikk: Norsk Telemuseum er en selvstendig, kulturhistorisk, vitenskapelig og fremtidsrettet institusjon, organisert som en stiftelse. Museet har samlinger fra norsk telekommunikasjonshistorie og Telenors virksomhet, og driver forskning innenfor dette feltet. Museet skal belyse sammenhengen mellom telekommunikasjon og den samfunnsmessige utviklingen. Norsk Telemuseum skal spre kunnskap om utviklingen innenfor området og også presentere fremtidsperspektiver.

Gjenstandssamlingen utgjør ca 18 000 registrerte objekter, og dekker telegrafi, telefoni, linje/kabel, transmisjonssystemer, sentraler, abonnentutstyr og radiosamband. I de seinere årene har museet konsentrert innsamlingen om mobiltelefoner. Fotosamlingen inneholder ca 300 000 fotografier fra hele landet datert fra 1880 til i dag.
  Kilder: (Ingen kildeopplysninger registrert for denne Fotografen!)
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post